HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Uppsägning


Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan enligt uthyrningspolicyn.


Uppsägning - dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid, räknat från kommande månadsskifte. Avlider den boende efter uppsägningen, ändras uppsägningstiden från tre till en månad. Om två personer står på kontraktet och den ena avlider gäller en månads uppsägningstid inom en månad från dödsfallet.


Uppsägning - flytt till särskilt boende

Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende, tex servicehus eller äldreboende inom kommunen, gäller en månads uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte.


Utflyttning

Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar som skall städas ordentligt innan du lämnar in nycklarna. 


Kostnad lägenhetsstäd där städbesiktningen inte är godkänd vid avflytt:

 

1 rokv 2415:-

1 rok  3378:-

2 rok  4346:-

3 rok  5723:-

4 rok  7579:-

 

Vid mer omfattande städ, t.ex. sanering, kvarlämnade saker m.m. tillkommer extra kostnad.

Timråbo tar inte emot bokningar av städ. Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket https://skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se .

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt.Uppsägningsblankett >>

Uppsägningsblankett vid dödsfall >>


Information


Besöksadress: 
Terminalvägen 30, 86136 Timrå 

Postadress: 

AB TIMRÅBO, Box 134,
86124 TIMRÅ


Telefon: 060-16 35 00


Kontorets öppettider:

Måndag - Fredag

kl 10.00-11.30 och 12.30-15.00.