HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Inomhusklimat


Värme och Energi 

Timråbo såsom andra fastighetsföretag har med mål att sänka sin energiförbrukning till en rimlig och miljövänlig nivå. Timråbo har då satt sin standard till att ha en inomhustemperatur på 20-21 °C på vanligt boende och 21-22 °C på plusboende.


Termostatventilens verkan

På er radiatorer sitter en termostatventil som reglerar varmvattenflödet till era radiatorer. Termostatventilen stryper flödet när det blir för varmt i rummet dvs. 21°C respektive 22°C för plusboende. Detta moment kan få elementen att kännas kalla och det indikerar på att det rummet har nog med temperatur.


Extra element

Vid användning av extra element kommer temperaturen förmodligen överstiga temperaturen som radiatorventilens termostat är inställd på, vilket kommer att innebära att Er lägenhet endast kommer öka lite i temperatur. Radiatorerna kommer då att bli kall. Temperaturen får ej gå under 20 grader i lägenheten


Vid temperaturövergång

När temperaturen går ifrån väldigt kallt till ett milt klimat kan känslan i lägenheterna bli lite obehaglig. Kolla då på termometer (som ska vara placerad mitt i rummet) om man har en, för att se att temperaturen inte gått ner under 20°C.


Blockera inte elementen

Man ska undvika att blockera sina element för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Om man blockerar elementen med te.x . en soffa kan den varma luften inte ta sig ut till resterande delar av rummet. Detta kan sänka er inomhustemperatur kraftigt.