HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Samarbeten - Timråbo Fairplay


För oss på Timråbo är det viktigt att förenings- och kulturlivet utvecklas samt skapar mervärden för våra hyresgäster och alla som bor i Timrå kommun. Därför har vi skapat Timråbo Fairplay, vilket innebär att föreningar ska få lika möjlighet till att söka ett framåtsyftande samarbete med Timråbo. Vi vill att den som söker ska ha som ambitionen att tillsammans med Timråbo satsa på aktiviteter och ungdomsidrott där flickor och pojkar kan utvecklas till att bli goda ambassadörer för ett jämlikt samhälle men även där olika event bidrar till att göra Timrå till en plats där vi möts, kan växa och leva ett gott liv tillsammans.


Timråbo fördelar fairplay-potten med hjälp av en extern jury (Sandra Wörding, TV-fotograf och Personlig tränare, Timrå. Micael Löfqvist, Vd Timråbo. Linda Byström, HR-ansvarig Timråbo. Annelie Axelsson, Näringslivschef, Timrå kommun.) personer som alla brinner för Timrås utveckling. Juryn utser 3 samarbeten som lyfts utifrån särskilt goda initiativ och bestäms genom juryns egen omröstning där 50 000 kr delas ut till vinnaren, 40 000 kr till tvåan och 30 000 kr till trean. 

Timråbo Fairplay har en total pott om maximalt 200 000 kr, resterande del fördelar juryn genom 8 lika stora samarbeten om 10 000 kr var. Timråbo tar emot ansökningar under en begränsad ansökningsperiod och behandlar samtliga ansökningar vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt. Ansökningsfönstret är öppet mellan 1 februari 2022 till 31 mars 2022.


Vid ansökan till Timrå Fairplay utgår vi från några olika kriterier:

1) Det ska vara fördelaktigt för dom som bor i Timrå kommun? T ex, på vilket sätt kan vårt samarbete ge ett mervärde för Timråbos hyresgäster?

2) Bra för Timrå kommun? På vilket sätt stärker aktiviteten eller föreningen Timrå kommuns attraktionskraft?

3) På vilket sätt skulle ett stöd från Timråbo Fairplay bidra till er organisation eller förening? Vad kommer stödet att användas till?


Vem kan ansöka? 

Blivande eller befintliga föreningar eller aktiviteter som har sitt säte i Timrå kommun och en verksamhet som i huvudsak utförs i Timrå kommun. Ni kanske har en verksamhetsidé som kanske skulle kunna förverkligas genom vårt samarbete? Ansökan skickas till info@timrabo.se , märk e-posten med "Timråbo Fairplay".

Ansökningsblankett finns här: Blankett


När lämnas besked?

Timråbo kommer att lämna besked till vinnande samarbeten under våren 2022, mer information kommer.


Timråbos syfte med fairplay?

Utveckla och bredda det kulturella utbudet och föreningslivet men även initiativ till nya aktiviteter som stärker banden mellan ung och gammal, flickor och pojkar samt tryggheten inom Timrå kommun.


Välkommen med er ansökan!

Timråbo


Elitsponsring

Så kallad ”Elitsponsring” hanteras enligt bolagets gällande sponsorpolicy. Med elitnivå menar Timråbo en förening som har ett seniorlag eller bedriver elitidrott i någon av de tre hösta divisionerna inom sin idrottsgren, övriga föreningar hänvisas till Timråbo Fairplay. Timråbo har en särskild pott på 100 000 kr att fördela till elitsponsring. 

Vid förfrågan gällande elitsponsring ber vi er kontakta Micael Löfqvist, vd Timråbo. micael.lofqvist@timrabo.se