HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Näringslivsförtur


Näringslivsförtur är ett samarbete med Timrå kommuns näringslivskontor för att ge arbetsgivarna i regionen större möjligheter att anställa från andra kommuner och län. Syftet är att stimulera inflyttning och tillväxt i Timrå kommun. Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker näringslivsförtur kan över tid variera beroende på hur stor efterfrågan det är från den ordinarie bostadskön. Vi garanterar därför inte att du blir erbjuden lägenhet även om du uppfyller kriterierna.


Vilka kan få näringslivsförtur? 

För att få näringslivsförtur måste du vara bosatt och folkbokförd utanför Härnösand,Sundsvall och Timrå kommun samt kunna uppvisa anställningsintyg från arbetsgivare med verksamhet inom dessa kommuner. Ditt nuvarande permanentboende ska alltså vara beläget utanför nämnda kommuner.

Du har fått stadigvarande 100 % tillsvidareanställning hos arbetsgivare inom Härnösand, Sundsvall och Timrå kommun. Behovet ska avse ett permanentboende och du ska folkbokföra dig på adressen.


Så här gör du om du vill ha näringslivsförtur 

Innan du lämnar in ansökan om näringslivsförtur är det viktigt att du finns registrerad som kund på Mina sidor. 


Du fyller i ansökningsdokumentet som finns på vår hemsida samt bifogar kopia på ditt anställningsbevis. Näringslivsförtur innebär att Timråbo försöker tillgodose behovet av en bostad.


Ansökan om förtur ska inlämnas i god tid innan tjänsten ska tillträdas, en nyanställning (tillsvidareanställning 100%) hos din nya arbetsgivare. Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.


Förtur gäller för ett erbjudande. Om du inte svarar på erbjudandet du får eller om du fått annat boende, kommer din förtur att makuleras.


Hur går det till? 

När en förtursansökan godkänts bevakas bostadsansökan åt kunden. Timråbo tar fram en lämplig lägenhet som sedan erbjuds via brev, e-post eller telefon.


Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.


Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.Ansökan

Ansök genom att skicka Ansökningsblankett >> 

tillsammans med en kopia på ditt anställningsbevis till:


AB Timråbo 
Box 134 861 24, Timrå

anette.granzell@timrabo.se

För mer information: 060-16 35 00.