HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Vart finns skyddrummen?

Publicerad den 28 februari 2022

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har en karta över alla skyddsrum i Sverige.
 
Vilket skyddsrum ska jag använda?
Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det skyddsrum som finns närmast den plats där du befinner dig.