HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Skydda dig mot brand

Publicerad den 1 december 2021

 

1 december, infaller den årliga Brandvarnardagen. Dagen uppmärksammar att en fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet.

– I Sverige inträffar ungefär 20 000 bostadsbränder varje år, varav många under december och januari. De flesta hushåll har en brandvarnare, men i vart tionde hem fungerar den inte.

 Vem som helst kan registrera sig på SMS-tjänsten som kostnadsfritt skickar en påminnelse om att testa brandvarnaren.

www.skyddadigmotbrand.se