Vision 

TIMRÅBO - Det mest attraktiva boendet

- TIMRÅBO ger möjlighet till bra boende i olika skeden i livet.

- TIMRÅBO är en god aktör i kommunens vision. "Timrå - en stark kommun i 
   en växande region.  

- TIMRÅBO fyller en viktig social funktion i samarbete med andra samhällsaktörer.

Affärsidé 

TIMRÅBO erbjuder boende med bra service i trygg och god miljö. Genom attraktivt boende arbetar TIMRÅBO för kommunens vision "Timrå - en stark kommun i en växande region".

TIMRÅBO jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar och tar årligen fram mätbara mål som genomförs och följs upp.

Målen härrör till våra övergripande mål:  

-  Nöjda Kunder. 

-  Engagerande medarbetare.

-  God ekonomi.

-  Hållbar miljö. 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Besöksadress:
Centrumhuset, Köpmangatan 31

Telefon: 060-16 35 00
Trygghetsjouren: 060-15 03 10

Kontorets öppettider:
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Övriga kontaktuppgifter >>