HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Fastighetsskötare


Vivsta

Lotta Johansson

Christer Johansson

Nils-Göran Eriksson

Susanne Larsson

Söråker

Robert Frykman

Jimmy Elofsson



Sörberge & Bergeforsen

Anton Tyberg




Tallnäs

Jonas Gustavsson

Patrik Svedin

Dennis Hjort


Utemiljö

Jan Sjöström

Arbetsledare

Marcus Staaf