HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

S:a Köpmangatan blir bussgata

Publicerad den 15 juni 2020

Bro 22-963 vid trafikplats Timrå är avstängd för tung trafik som överskrider max bruttovikt 3,5 ton. 
För kollektivtrafikens del, då främst linje 120, blir det förseningar i och med omledningen och det medför att tidtabellerna inte kan hållas och det påverkar busstrafikens. Den temporära omledning som går nu är via Kyrkbacken, Järnvägsgatan förbi Östrand och Vivstavägen.
För att inte kollektivtrafiken ska bli för hårt drabbad då denna lösning kan bli ganska långvarig tills en ny bro byggs, vill vi med en bussgata korta ned avståndet från E4-avfarten i norrgående riktning mot Mariedalsskolan. Bussgatan kommer vara enkelriktad, och endast buss i linjetrafik i norrgående riktning ska tillåtas köra där. Ny gångbana kommer att anläggas parallellt med, och aningen separerad från bussgatan, vilken kommer nyttja den befintliga gångbanan som ligger där nu.