HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Energiprojekt Så,Sö,Bf

Publicerad den 22 mars 2018

Under hela 2018 kommer Timråbo att genomföra en stor miljö och energisatsning.Detta projekt avser hela Söråker,Sörberge samt Bergeforsen. Alla fastigheter kommer att få helt nya undercentraler som är uppkopplad, samt att man kommer att injustera alla värmesystem. Man kommer även att byta ut alla fläktsystem i princip alla byggnader till nya.Under projektperioden kommer man att behöva stänga av vatten och värme för t.ex undercentralbyten, vilket kommer att medföra driftstörningar till och från.Vi kommer alltid att informera om driftstörningarna är planerade.Vi ber om förståelse för detta och hoppas på ett lyckat projekt.